เล่ห์รักบุษบา Ep.1 – Ep.15

เล่ห์รักบุษบา Ep.1 – Ep.15

เล่ห์รักบุษบา Ep.1, เล่ห์รักบุษบา Ep.2, เล่ห์รักบุษบา Ep.3, เล่ห์รักบุษบา Ep.4, เล่ห์รักบุษบา Ep.5, เล่ห์รักบุษบา Ep.6, เล่ห์รักบุษบา Ep.7, เล่ห์รักบุษบา Ep.8, เล่ห์รักบุษบา Ep.9, เล่ห์รักบุษบา Ep.10, เล่ห์รักบุษบา Ep.11, เล่ห์รักบุษบา Ep.12, เล่ห์รักบุษบา Ep.13, เล่ห์รักบุษบา Ep.14, เล่ห์รักบุษบา Ep.15

เพราะต่างที่มาทำให้ เขา และ เธอ ค้นหาความสุขในชีวิตแตกต่างกันไป เธอ เชื่อในวัตถุนิยม เพราะคือสิ่งเดียวที่จะทำให้ชีวิตมีความสุข เขา ที่เพียบพร้อม ทั้งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ ตามหาความจริงใจ จะมีสักคนไหมที่เดินเข้ามาในชีวิตเพราะรักในตัวตนของเขาไม่ใช่เพราะเงิน !!!… นั่นเป็นที่มาของการสวมรอยเป็นหัวหน้าคนงานเพื่อพิสูจน์ความจริงบางอย่าง

#เล่ห์รักบุษบาEp1#เล่ห์รักบุษบาEP15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.