ด้วยแรงอธิษฐาน EP.1

Link (Part)

Part 1

Part 2


Link (Full)

[After Ads]

[watch after ads]

[Click image to watch]


ด้วยแรงอธิษฐาน (duai raeng athitthan) ก่อนลมหายใจสุดท้ายของวรดา หญิงสาวผู้อาภัพจากชาติกำเนิดจะสิ้นสุดลง เธอรวบรวมแรงอธิษฐานด้วยจิตใจอันแน่วแน่ และสงบนิ่ง ดวงตาอายแววแค้นพยาบาท วรดาอธิษฐานว่า ชาตินี้ลูกเกิดมาโง่เขลาจนต้องมาตายอนาถแบบนี้ ถ้าชาติหน้ามีจริง ลูกขออธิษฐานให้ลูกมีพลัง มีอำนาจที่แข็งกล้าเหนือใคร ชาตินี้เขาพรากชีวิตลูกไป แต่ชาติหน้าลูกสาบานว่าจะขอเอาคืน ด้วยแรงอธิษฐาน (duai raeng athitthan)
ด้วยแรงอธิษฐาน (duai raeng athitthan) ออกอากาศเวลา 20.15น.-22.50น.
ด้วยแรงอธิษฐาน (duai raeng athitthan) ออกอากาศทุกวัน พุธ พฤหัสบ่ดี
ด้วยแรงอธิษฐาน (duai raeng athitthan) ออกอากาศทางช่อง ช่อง 3

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.