Vietsub Yêu Nhá, Thương Nhá Tập 1

Vietsub Yêu Nhá, Thương Nhá Tập 1

Sang Tai Và Sang Nuea là hai anh em sinh đôi. Sang Tai là thợ trang điểm cho Wennie-1 superstar, còn Sang Tai hiện đang thất nghiệp. Do bị tai nạn nên Sang Tai không thể đi làm được trong vòng 6 tháng do đó Sang Nuea đã đóng giả làm người anh em của mình để đi làm thay Sang Tai…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.